YOK842834 ilan numarası ile 08.07.2021 tarihinde Resmi Gazete'de duyurulan bir Uygulamalı Birim Öğretim Görevlisi alımı ilanına yapılan başvuruların nihai değerlendirme sonuçları linkte sunulmaktadır.

https://sonuc-aciklama.metu.edu.tr/index.php?result_no=160


Last Updated:
18/08/2021 - 11:07